Nowy projekt promowany przez Hospitality Europe

Europejskie biuro Zakonu Szpitalnego w Brukseli - Hospitality Europe - z satysfakcją zapoznało się z komunikatem Agencji programu „Erasmus plus” Unii Europejskiej, informującym o przyznaniu dofinansowania na kolejny europejski projekt, zgłoszony przez biuro w ostatnich miesiącach, w ramach którego prowadzone będą specjalistyczne szkolenia pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych, zaangażowanych w pomoc dorosłym ofiarom przemocy (osobom niepełnosprawnym, cierpiącym na choroby psychiczne, migrantom itp.).

Nowy dofinansowany projekt będzie nosił tytuł „Ofiary przemocy przezwyciężają strach i izolację poprzez formację dla dorosłych” (w języku angielskim, “VICTims of violence Overstep Reluctance and Isolation through Adult education” - skrót VICTORIA) i rozpocznie się w nadchodzących miesiącach, a zakończy latem 2021 r.

Ogólnym celem projektu jest opracowanie skutecznej metody, sprzyjającej wznowieniu nauki ogólnej i zawodowej, podopiecznych struktur Zakonu Szpitalnego, pochodzących z trudnych i problematycznych środowisk rodzinnych lub społecznych. Dzięki odpowiednim propozycjom szkoleniowym i zajęciom zawodowym – które uwzględniają także traumy i reperkusje psychiczne wywołane doświadczoną przemocą lub byciem świadkiem przemocy – będą rozwijane innowacyjne programy edukacyjne, aby pomóc ofiarom przezwyciężyć stan zamknięcia, izolacji, strachu przed innymi i przed przyszłością.

Oprócz zapewnienia specjalistycznego szkolenia personelowi, szczególna uwaga zostanie również zwrócona na problemy psychologiczne i społeczne ofiar przemocy, poprzez opracowanie europejskiego protokołu promującego ich ponowną integrację ze światem edukacji i pracy.

Projekt będzie koordynowany przez fundację Juan Ciudad z Madrytu i uzyska dofinansowanie z UE w wysokości 150.000,00 EUR. Dzieła, które będą współuczestniczyć w tym projekcie, oprócz Biura „Hospitality Europe” z Brukseli, to: Ośrodek św. Jana Bożego z Ciempozuelos (Hiszpania), Instytut św. Jana Bożego (Portugalia), Asilo Notturno Pampuri z Brescii oraz dzieło Prowincji Rzymskiej w Genzano (Włochy). Na szczeblu krajowym i europejskim będą organizowane wydarzenia, których celem będzie rozpowszechnianie wyników projektu a także angażowanie innych dzieł opieki społecznej i zdrowotnej, europejskich prowincji Zakonu i Sióstr Szpitalnych.Projekt VICTORIA jest finansowany dzięki wsparciu Komisji Europejskiej.

Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność za niniejszą publikację i Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przedstawionych informacji.

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page