Hospitality Europe

Brat Joaquim Erra w Brukseli

   

W dniach 3 i 4lutego przedstawicielstwo Zakonu i Sióstr Szpitalnych w Brukseli odwiedził bratJoaquim Erra, Radny Generalny odpowiedzialny za Region Europy i PrzewodniczącyStowarzyszenia Hospitality Europe.

Brat Joaquimzwiedził siedzibę naszego europejskiego biura oraz dzielnicę, w której znajdująsię instytucje Unii Europejskiej. W towarzystwie pana Galasso spotkał się równieżz nowym sekretarzem generalnym COMECE, ks. Manuelem Barriosem Prieto oraz z nuncjuszemapostolskim przy UE, arcybiskupem Alainem Paulem Lebeaupin.

Po południu wewtorek 4 lutego, brat Joaquim uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia „Planudziałania UE na rzecz walki z rakiem”, która odbyła się podczas konferencji wsali plenarnej Parlamentu Europejskiego w obecności posłów do PE oraz Komisarzds. Zdrowia Stelli Kyriakides i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli vonder Leyen.

Fra Joaquim zuznaniem ocenił pracę prowadzoną przez biuro Hospitality Europe, wszczególności wieloletnią współpracę i synergie z licznymi strategicznymipartnerami w Brukseli.

Intensyfikującdziałania regionalne na kontynencie europejskim, Zakon ma nadzieję w pełni wykorzystaćpotencjał biura w Brukseli, także w nadchodzących latach. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli