Spotkanie Definitorium Generalnego w Barcelonie

 

Wdniach 8-14 stycznia, w siedzibie Kurii Prowincji Aragońskiej w Barcelonie,odbyło się, pierwsze w tym roku, spotkanie Definitorium Generalnego Zakonu, wktórym udział wzięli współbracia: Jesús Etayo, Joaquim Erra, Pascal Ahodegnon,José Augusto Gaspar Louro, Joseph Smith, Dairon Meneses, Vincent Kochamkunnel,Rudolf Knopp; Benigno Ramos; Angel Lopez i André Sené.

Podczasspotkania członkowie Definitorium Generalnego dokonali oceny roku, który właśniesię zakończył, przeanalizowali informacje o działaniach różnych komisjigeneralnych, regionów animacji oraz wizytacjach kanonicznych, które odbyły sięod początku sześciolecia. Program spotkania obejmował również kwestiedotyczące, zaplanowanych na rok 2020, procesów łączenia prowincji hiszpańskich,jak również łączenia prowincji Ameryki Łacińskiej. W trakcie spotkania opracowanyzostał także plan działania Zarządu Generalnego na bieżący rok.

Braciaskorzystali ze swojego pobytu w Barcelonie, aby odwiedzić niektóre dzieła ProwincjiAragońskiej: ośrodek Sant Joan de Déu de Sant Boi, szpital dziecięcy wBarcelonie (Espluguas), szpital w Manresa oraz ośrodek zdrowia i opiekispołecznej w Almacellas.

Specjalnepodziękowania należą się Prowincjałowi, br. José Luis Fonseca, Przełożonemu br.Eduardo Ribes oraz wszystkim współbraciom i współpracownikom KuriiProwincjalnej, a także współpracownikom odwiedzanych dzieł, za serdeczneprzyjęcie i gościnność okazaną członkom Definitorium Generalnego podczas tegotygodnia intensywnej pracy oraz braterskiego współdzielenia się szpitalnictwem.

 

 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli