Wszyscy jesteśmy braćmi!

 

Grupa"Tutti Fratelli" to bracia zakonni mieszkający w Rzymie, należący dokilku różnych instytutów, którzy od 2010 roku spotykają się regularnie, abywymieniać się doświadczeniami i promować niektóre wspólne inicjatywy, szczególniew zakresie formacji. Celem tych spotkań jest również rozwój współpracymiędzy-zgromadzeniowej i komunii w Kościele.


W DomuGeneralnym de La Salle w Rzymie, w sobotę 6 września po południu, odbyło sięIII SPOTKANIE BRACI ZAKONNYCH zorganizowane przez grupę „Tutti Fratelli”. Wspotkaniu łącznie wzięło udział 64 braci z 35 różnych krajów, należących do 14 instytutówzakonnych. Jako przedstawiciele Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego w spotkaniuuczestniczyli: Leopold Faye z Senegalu, Eric Folly z Togo, Elías Reales zArgentyny i Yimer Rodríguez z Kolumbii.


Uczestnicyspotkania skoncentrowali się na słowach papieża Franciszka, który powiedział,że: „nowe życie, które oferuje nam Pan, zdaje się niewygodne i przekształca sięw skandaliczną irracjonalność dla tych, którzy sądzą, że dostęp do królestwaniebieskiego może się ograniczać lub sprowadzać jedynie do więzów krwi lubprzynależności do określonej grupy, do rodu lub określonej kultury”. Franciszekwezwał zebranych, aby podjęli dzieło solidarności, walczyli z wyzyskiem, nigdynie byli obojętni na cierpienie innych. Fakt, że jest tak wielu ludzi ubogich,nie jest częścią Bożego planu - powiedział Papież Franciszek - ostrzegającprzed bałwochwalstwem „władzy, kariery, pieniędzy i poszukiwaniem ludzkiej chwały”.Przypomniał zebranym „jak pilne jest wezwanie Jezusa, aby umrzeć dla naszegoegocentryzmu, indywidualizmu i naszej dumy”, by mógł „zatryumfować duchbraterstwa, duch, w którym każdy może czuć się kochany, ponieważ jest rozumiany,akceptowany i doceniany w swojej godności”.


Przezcały czas spotkania panowała atmosfera radości, która sprzyjała przeżywaniu tychnajbardziej charakterystycznych cech braci, takich jak prostota, relacjehoryzontalne, komunia w Kościele, integracja, a zwłaszcza braterstwo, ukazując,że powołanie brata stanowi część odpowiedzi Boga na brak braterstwa, jaki dziś rani świat. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli